آدرس :تهران ، میدان امام خمینی - خیابان سعدی جنوبی - بلوک 8 غربی - پلاک 24

شماره تماس رزرواسیون هتل شهریار

تلفن :33903288

تلفن :33903384

تلفن :33952615

تلفن :33952616

تلفن انتقادات و پیشنهادات :33953228

شماره تماس های مستقیم رستوران سنتی هتل شهریار

تلفن :33903279

تلفن :33902968

تلفن :33952876

ایمیل:hotelshahryar@gmail.com

فرم تماس

قسمتهای ضروری*

موقعیت ما

اطلاعات تماس

آدرس :تهران ، میدان امام خمینی - خیابان سعدی جنوبی - بلوک 8 غربی - پلاک 24
شماره تماس رزرواسیون هتل شهریار
       
تلفن :33903288

تلفن :33903384

تلفن :33952615

تلفن :33952616

فکس :33952888
تلفن انتقادات و پیشنهادات :33953228
JoomShaper